Alevilik’te Oruç ve Ramazan

By Ocak 11, 2013

Alevilikte oruç, Sünnilerde olduğu gibi Ramazan ayı orucu olmayıp, Muharrem ayında tutulan Muharrem ayı orucu vardır. Kur’an-ı Kerim’de geçen Fecr Suresi’nde bu orucun 10 gün olduğu belirtilmektedir. Ancak 12 İmamlar adına bu süre Aleviler tarafından 12 güne tamamlanır. Masum-u Paklar için 3 gün daha oruç tutarak, bu süreyi 15 güne tamamlayanlar da vardır. Muharrem orucu Hz. Muhammed’in de içlerinde bulunduğu tüm peygamberler tarafından tutulmaktadır. Hz. Nuh, Yunus ve Hz. Âdem bu peygamberlerden bazılarıdır. Aleviler Ramazan ayında bütün bir ay boyunca oruç tutmazlar. Kadir gecesinin de dâhil olduğu 3 gün boyunca oruç tutarlar. Bunun yanı sıra Alevilerde Hızır orucu ve 48 Perşembe günlerinde isteyen kişiler tarafından tutulan oruçlar vardır.

Alevilikte oruç niyeti şu şekildedir: “Bism-i Şah… Allah Allah… Er Hak- Muhammed- Ali aşkına, İmam Hüseyin Efendimizin susuzluk orucu niyetine Kerbela’da şehid olanların temiz ruhlarına, Fatıma Anamızın şefaatına. Oniki imamlar aşkına oruç tutmaya niyet eyledim. Ulu Dergâh kabul eylesin… “

Alevilikte oruç tutarken Sünnilerdeki gibi sahura kalkmak yoktur. Hz. Muhammed ve Ehl-i Beytine bağlı olan Aleviler için Muharrem ayı matem ayı olup, 12 gün boyunca keder ve üzüntü yaşanır. Matem orucu sona erdiğinde ise aşure pişirilerek, hep birlikte yenir ve dağıtılır. Aşure içerisinde 12 çeşit ürün bulunur ve bu yiyecek tatlıdır.